HYPNOSEFORLØB PÅ HOLD: ”Kom i kontakt med din naturlige velstandstilstand”

v/ Alex Langfred

Dette er et forløb af 7 sessioner med et antal deltagere, hvor du deltager i en meditativ hypnose.

Formålet er specifikt i forhold til at afdække en holdning eller overbevisning, som du måske kender til, eller måske ikke kender til. Samt at give dig mulighed for at ændre denne overbevisning til en bedre og mere konstruktiv i forhold til forskellige penge/velstands-issues du måtte have.

Yderligere er der gange, hvor der fokuseres på specifikke blokeringer mod for eksempel at være velhavende eller andre emner, som er vigtige at få bearbejdet for at kunne komme i bedre kontakt med din naturlige velstandstilstand.

Du vil mellem sessionerne få værktøjer til at kunne øve dig indtil efterfølgende session.

Der vil i forløbet tages hensyn til alles specifikke ønsker og behov, så vidt det kan lade sig gøre.

 

Din naturlige velstandstilstand

Se denne korte video, hvor Alex fortæller om din naturlige velstandstilstand – hypnoseforløb

Videoen varer ca. 1 minut.

Book en plads