Uddannelse til Hypnoterapeut

v/ Alex Langfred

For dig, der har hypnotisøruddannelsen, og vil lære yderligere dybdegående og endnu mere effektive terapeutiske hypnose-teknikker.

På hypnoterapeut-overbygningen til hypnotisøruddannelsen vil du yderligere lære kraftfulde og effektive terapeutiske teknikker, som vil gøre dit arbejde med klienterne meget mere effektivt i forhold til at opløse gamle, uhensigtsmæssige mønstre og opbygge nye, forbedrede mønstre.

Flere forskellige typer terapeutiske teknikker bliver gennemgået og afprøvet. Hver kursist når at afprøve en eller flere terapeutiske teknikker, og yderligere selv at være klient i forhold til en eller flere terapeutiske teknikker.

Du vil opleve, hvor imponerende praktiske og effektive disse terapeutiske metoder er, når du både selv praktiserer dem på dine klienter, men også i din oplevelse af, at andre benytter metoder på dig.

Du får også her både terapeut-siden og klient-siden med i dit oplevelses-repertoire og får en dybere og mere tilbundsgående erfaring med begge dele.

Samtidig får du også selv bearbejdet nogle af dine egne upraktiske mønstre, som giver et større og bedre overblik i forhold til kommende klient-samtaler.

Yderligere vil du for hvert mønster, der bliver forbedret, få bedre muligheder for også at kunne rumme klienter, der har issues, der mindede om dine tidligere issues. Så der er en ikke uvæsentlig personlig udvikling som en del af denne uddannelse hvilket gør dig til en bedre terapeut.

Om opbygning af uddannelsen

Hypnoterapeut-uddannelsen over 9-10 dage indeholder både hypnotisøruddannelsen og hypnoterapeut-overbygningen som beskrevet ovenfor. Man får på den samlede uddannelse som hypnoterapeut et bevis på, at man er NGH-certificeret hypnoterapeut.

Tager du hypnotisør-uddannelsen og efterfølgende hypnoterapeut-uddannelsen får du et bevis for hver af de to uddannelser.

Generelt om undervisning:

Mit formål med at undervise er ikke at vise, hvor god jeg er, men at vise jer, hvor gode I kan blive og træne jer så meget i det, så at kan rigeligt nok til at kunne tage næste skridt når uddannelsen er færdig. Dette skridt er så at arbejde som hypnotisør eller hypnoterapeut med egne klienter på en empatisk, effektiv og god måde.

Opfølgningsdag:

Der er som oftest en uddannelsesopfølgningsdag i foråret og i efteråret. Denne opfølgningsdag kan tilkøbes uddannelsen.

 

Julie-anbefaling

Se denne korte video, hvor Julie fortæller om uddannelsen til Hypnoterapeut.

Videoen varer ca. 2 minutter.

Book en plads på hypnoterapeutuddannelsen