HYPNOSEFORLØB PÅ HOLD:

Kom i kontakt med dit autentiske selv – og lev dit autentiske liv

v/ Alex Langfred

Dette er et forløb af 7 sessioner med et antal deltagere. Her deltager du i en meditativ hypnose, der har et specifikt formål i forhold til at give dig en afslappet og naturlig kontakt til både din egen jordforbindelse, din egen naturlige power, og dine følelser, samt at kunne rumme alle tre dele på en god og konstruktiv måde.

Undervejs i forløbet vil du også få mulighed for at fjerne uhensigtsmæssige blokeringer, der forhindrer dig i at mærke og have alle ovenstående 3 ting.

Du vil mellem sessionerne få værktøjer til at kunne øve dig indtil efterfølgende session.

Der vil i forløbet tages hensyn til alles specifikke ønsker og behov, så vidt det er muligt.

Kom i kontakt med dit autentiske selv

Se denne korte video, hvor Alex fortæller om at komme i kontakt med dit autentiske selv.

Videoen varer ca. 1 minut.

Kontakt Alex